Skip to main content

Zavisno od vaših želja i potreba, preuzećemo odgovornost za potpunu ili delimičnu organizaciju svih vrsta skupova. Nudimo sve usluge koje je moguće prilagoditi vama i vašim željama. Potrudićemo se da ponudimo nešto originalno i da našim klijentima omogućimo nova rešenja.

Odabracemo radne prostore i opremu, napraviti plan proračuna, osigurati putničke i smještajne aranžmane za učesnike i profesionalno organizovati stručna i društvena događanja. Nudimo vam rješenja po mjeri za sve zahteve – od ekskluzivnih VIP sastanaka u uskom krugu, do potpuno organizovanih kongresa sa vecim brojem učesnika.

Preuzećemo odgovornost za jednu, više ili sve aktivnosti organizacije sledećih skupova:

  • kongresa, konferencija, simpozijuma, seminara
  • poslovnih sastanaka
  • promocija
  • društvenih događaja i izleta ( kokteli dobrodošlice, koncerti, kulturni sadržaji, proslave, svečane večere…)

U dosadašnjem radu uspješno smo organizovali seminare i okrugle stolove iz oblasti bezbjednosti, zaštite životne sredine i drugih oblasti.

Sledeća vijest