Skip to main content

Team building se odnosi na aktivnosti usmjerene na poboljšanje timskih performansi. Fokus team buldinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvjesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj mjeri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

Team building podrazumjeva kreativne aktivnosti, izmještene iz svakodnevne poslovne vreve i stresnog okruženja, kroz koje članovi vašeg tima uče na koji način da na svom radnom mjestu iskoriste dobre strane postojećeg tima kako bi stigli do uspjeha.

Zašto vam preporučujemo team building?

Zato što vam team building aktivnosti obezbjeđuje razvoj tima kroz:

  • bolje međusobno upoznavanje članova tima
  • pozitivnu komunikaciju u timu
  • stvaranje osjećaja zajedništva i pripadnosti grupi
  • povjerenje među članovima tima
  • druženje, rekreaciju i zabavu
  • uspješno nošenje sa izazovima i timsko rješavanje problema
  • efikasno donošenje timskih odluka
  • kvalitetnu saradnju među članovima tima
  • oslobađanje od stresa kroz neubičajene i kreativne aktivnosti.

Turistički kompleks Vučje Vam može ponuditi usluge organizovanja team building-a. Sa ponosom ističemo da smo organizator najmasovnijeg team buildinga u Crnoj Gori a pored toga radili smo i indoor i outdoor team buildinge.

Sledeća vijest