Skip to main content

Pješačenje kroz prirodne predjele koje podrazumjeva i nošenje neophodne opreme i svega potrebnog je veoma popularna rekreativna aktivnost u mnogim razvijenim zemljama. Ljudi širom svijeta uživaju u pješačenju u prirodi, obično po već utvrđenim stazama. Predio oko ski centra Vucje je idealno mjesto za ovakav vid aktivnosti.

Od hiking izleta izdvajamo:

  • Đurkovo brdo koje se nalazi na nadmorskoj visini od 1570 m (Vidikovac) u trajanju od 45 min
  • Dažnik koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1750 m , vrh Krnovske visoravni u trajanju od 1h i 30 min
  • Borovnik (8,5 km) u trajanju od 5h i 30 h
  • Kapetanovo jezero (18 km) u trajanju od 6h u jednom pravcu

Od opreme raspolazemo sa 100 kompasa i 50 pari štapova za pješačenje.

Predlozi za početnike (pješačke – hiking i planinarske ture)

Pješačke ture ne zahtevaju posebnu opremu niti posebnu pripremu. Turistima pružaju uživanje u prirodi, emocionalno opuštanje, a odlične su i za sticanje kondicije. Pješačke ture se mogu kombinovati sa drugim aktivnostima – istraživanje pećina, kanjona, slobodno penjanje i dr. Da bi se tjelesna toplota pravilno regulisala kod hodanja, najbolje je da se odjeća sastoji od više tanjih delova koji se prema potrebi mogu svlačiti i oblačiti.

Od vjetra i vlage najbolje štite vjetrovke izrađene od laganih sintetičkih materijala. Na dužim pohodima u više planine, planinari moraju uvijek nostiti sa sobom rezervnu odjeću i zimi i ljeti, jer su promjene vremena česte. Važno je da i planinarska odjeća bude praktična za hodanje i slobodno kretanje.

Cipele se izrađuju od mekane i nepropustive kože sa debelim đonom izrađenim od duboko urezane elastične gume. Takvi đonovi (vibram) praktični su za penjanje po kamenitom, travnatom i sniježnom terenu. Cipele su duboke kako bi štitile skočni zglob.

Za početnike je najbolje da imaju što manje stvari, preporučuju se dugačke pantalone i ranac. Ako se ide na duže ture ponijeti rezervnu odjeću koju treba smjestiti u najlonske kese da se ne bi miješala sa hranom i različitim priborom (baterijska lampa, šibice, kozmetika, mape i sl). Obavezno nositi vodu i ne mnogo hrane.